Khuyến mãi

Ba cho hai!


Ở 3 đêm với giá 2! Chủ nhật đến thứ năm chỉ-tháng mười-tháng tư

Bốn cho Ba!


Trả tiền cho Ba đêm, được miễn phí lần thứ 4 !! Truy cập bãi biển tốt nhất trên bờ biển! đến xem chúng tôi- (quảng cáo này chủ nhật tốt - thứ năm chỉ) tháng mười-tháng tư

Năm cho Bốn!


Trả tiền cho Bốn đêm, được miễn phí thứ 5 !! Hãy ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở phương tây! (quảng cáo này chủ nhật tốt - thứ năm chỉ) tháng mười - tháng tư